Тel. / Fax: 022-27-60-62
mun. Chișinău, str. Feredeului 12
e-mail: info@sumagro.md
5L_KILCOX_EXTRA_(G)_small

Kilcox extra

KILCOX EXTRA

Dezinfectant şi coccidiostatic

 

COMPOZIȚIEfiecare litru conține: 4-cloro-3-metilfenol 10%;  Glutaraldehidă 15% ; Compusi de amoniu cuaternar benzil C12-16 alchil dimetil cloruri 10%

PROPRIETĂȚI:

KILCOX EXTRA conține trei substanțe active, care au același mod de acțiune, ele atacă proteinele de pe suprafața microorganismelor cauzând schimbări în structura proteinelor. Acest lucru determină modificări ale funcției și integrității structurale a speciei, ceea ce provoacă distrugerea patogenității. Acest produs biocid se diluează în apă curată, apoi se aplică prin pulverizare la presiune scăzută sau ridicată, prin spumare sau ceață termică. Rata de aplicare este diferită și depinde de zona de utilizare.Datorită  compoziţiei speciale  din 3 ingrediente din diferite grupuri, cu acțiune sinergică, are o acțiune de lungă durată pentru prevenirea recontaminării microbiene. Este  un produs excelent pentru dezinfectarea încăperilor pentru animale, incubatoarelor şi abatoarelor. Deasemenea este un produs extrem de eficient în efectuarea dezinfecţiilor finale  prin intermediul pulverizării termice (gazare). Nu formează rezistenţă bacteriană şi poate fi utilizat pe o perioadă îndelungată.

 

APLICARE: soluția dezinfectantă poate fi utilizată pentru următoarele boli specifice: boala veziculoasă porcină, boli ale păsărilor de curte, inclusiv gripa aviară, gripa de origine aviară la mamifere, boala Newcastle, paramixovirus.

SPREY (pulverizare): Pentru rezultate optime se diluează 2-3 litri KILCOX EXTRA cu 100 litri apă. Se aplică 0,3 litri din diluție pe 1m2 de suprafață, pulverizând pe toată pardoseala și pe pereți până la o înălțime 0,5 m. Se aplică manual, prin intermediul unei spălări sub presiune sau ca o spumă la presiune scăzută. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt bine acoperite cu spumă.

GAZARE (ceață fierbinte): dezinfecţia finală a încăperii  – 1KILCOX EXTRA + 3 litri de apă/ 1000 m3.

COVORAŞE DE DEZINFECŢIE soluție de 1% KILCOX EXTRA . Înlocuirea soluției dezinfectante în funcție de necesități, dar nu mai puțin de 1 dată în 7 zile.

PENTRU DISTRUGEREA  COCCIDIILOR soluția de 4% KILCOX EXTRA se aplică 0,3 litri /1m2 de suprafață, pulverizând pe pardoseală și pe pereți până la o înălțime 0,5 m. Se aplică manual, prin intermediul unei spălări sub presiune sau ca o spumă la presiune scăzută.

PRECAUȚII: A nu se lăsa la îndamîna copiilor și a se păstra aparte de produsele  alimentare.Evitați contactul cu pielea , ochii, inhalarea și înghițirea produsului.Provoacă arsuri. Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. Toxic  pentru organismele acvatice. În cazul unei ventilaţii insuficiente a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate.

Măsuri de prim ajutor în caz de:

În caz de  ingerare

  • Clătiţi gura cu apă.
  • Se bea 2 pahare de apă .
  • NU se induce voma

În caz de  contact cu  ochii  

  • Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea, sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute.

În caz de  contact cu pielea

Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată, spălaţi mediat cu multă apă.

În caz de inhalare:

  • Scoateți persoana la aer curat.
  •  În caz de dificultate de respirație se administrează oxigen.

Apelați un medic imediat în caz de necesitate.

PĂSTRARE: A se păstra la 10-25 0C la loc uscat si ferit de lumină. A se feri de îngheț. Soluţia diluată valabilă pentru utilizarea timp de 7 zile.

 

PENTRU UZ VETERINAR

PRODUCĂTOR: Kilco (International) Ltd,  Marea Britanie

INGREDIENTE: